Darvin Qalapaqosdakı Yaradılış dəlillərini niyə görməmişdi?

qalapaqos

Okeanın ortasında yamyaşıl adalara baş çəkdiyinizi düşünün. Əsas qitədən minlərlə kilometr uzaq olan bu kiçik quru parçasında dünyanın heç bir yerində görə bilməyəcəyiniz gözəllikdə, cürbəcür və çox zəngin bitkilər və heyvanlar vardır. Quşların hər biri ayrı-ayrı rənglərə, görünüşə və hətta səslərə sahibdirlər. Bundan qabaq dünyanın heç bir yerində rast gəlmədiyiniz növbənöv canlılar yaşayır. Belə bir yerdə olsaydınız və bu möhtəşəm tablonu seyr etsəydiniz, canlılara baxdığınız zaman nə fikirləşərdiniz?.. Böyük ehtimalla rənglər, canlı həyat, müxtəliflik qarşısında böyük heyranlıq hissi keçirər və bu qədər çox canlının necə əmələ gəldiyini öz-özünüzə sual verərdiniz. Bunun ardınca gəldiyiniz nəticə böyük bir okeanın ortasında kiçicik bir quru parçası üzərində çox böyük bir yaradılış sərgiləndiyi olardı. Hansı ki, normal bir anlayışa və məlumata sahib olan hər insan az öncə təsvir edilən məkana getdiyi zaman və bu canlılarla qarşı-qarşıya gələndə hər birinin yaradılışında bir fövqəladəlik olduğunu başa düşə bilər.

davamı

CNN-də darvinist nağıllar təkrarlanır: Homo naledi

homo_naledi

Elm həqiqətə nail olmada mühüm vasitədir. Ancaq istifadə edilən üsulların qərəzsiz olması və elmi həqiqətlərdən uzaqlaşdırılmaması şərti ilə… Lakin bir çox darvinist araşdırmada müxtəlif heyvan və insan növləri arasında müqayisə aparılarkən, əslində, elmi həqiqətlərə deyil, kobud üsullara əl atılır. Məsələn, «topoqrafik anatomiya» adlandırılan və darvinistlər tərəfindən istifadə edilən bir üsulda kəllə qutusu böyüklüyü, sümük uzunluğu və qalınlığı, sümüklərin əyri və ya düz olması, dişin ölçüsü və yerləşməsi kimi müşahidəyə əsaslanan məlumatlar dəyərləndirilərək, guya, növlər arası qohumluq əlaqələri ortaya qoyulmağa çalışılır. Məsələn, insanın, guya, ortaq əcdadı olaraq göstərilən meymunların kəllə qutuları həcmlərinə görə kiçikdən böyüyə əsasən sıralanaraq;

  • Sanki qohumluq əlaqəsi olduğu və zaman keçdikcə beyninin böyüdüyü;
  • Beləliklə, zəka və ictimai həyatın get-gedə daha da inkişaf etdiyi;
  • Bütün bunların nəticəsində isə indiki vəziyyətimizə gəlib çıxdığımız kimi fikir formalaşdırılmağa çalışılır.
davamı

Science Mag saytından xəyali «insanabənzər» nağılı: denisovanlar

denisova3

Yaxın günlərdə darvinizmi müdafiə edən bəzi elmi jurnal və internet saytlarında ortaq canfəşanlıq var. Ötən illərdə tapılmış, əskikliyi və etibarsızlığı sübut olunmuş bəzi canlı qalıqları yenidən gündəmə gətirilir və təkamül dəlili kimi təqdim edilməyə çalışılır.

Belə ən son nümunələrdən biri də «ScienceMag» və «DailyMail» kimi saytlarda yayımlandı. Kiçik barmaq sümüyünün bir hissəsi və bir neçə diş gündəmə gətirilərək yenə darvinist xəyali təsəvvürü göstərən nağıllar məqalələrin mövzusu oldu.

Denisovan insanı necə quraşdırıldı?

Məlum olduğu kimi, 2010-cu ilin dekabr ayında «Nature» jurnalında dərc edilən bir məqalə ilə yeni kəşf edilən «nəsli kəsilmiş «insanabənzər növün» tapıldığı» elan edilmişdi. Sibirin Altay dağlarında yerləşən Denisova mağarasında tapılan fosil qalıqlarından əldə edilmiş məlumatlara görə,

davamı

Darvinist təbliğat üsulları | Nəticə

darvinist-05

Batil olan hər şey Haqq qarşısında yox olar

Hər batil din mütləq uğursuz olacaqdır. Bu, Allahın dəyişməyən qanunudur. İstədiyi qədər uğurlu görünsün, istədiyi qədər dünyaya hakim olsun, istədiyi qədər geniş kütlələrə çatırmış və ard-arda uğurlar qazanırmış kimi görünsün, batil olan hər din mütləq məhv olacaqdır. Allahın qanununda heç bir zaman heç bir dəyişiklik yoxdur.

Darvinistlər Allahın bu böyük sirrindən xəbər tutmadılar. Allahın hər sapqın fikri mütləq yerlə yeksan edəcəyinə inanmadılar. Onlara yenə Allah tərəfindən verilmiş olan müvəqqəti qələbəni bir qazanc və üstünlük zənn etdilər. Bu saxta qələbəylə öyündülər və günlərin bir günü saxtakar kimi xatırlanacaqlarını heç hesaba almadılar.

davamı

Darvinist təbliğat üsulları 3/3

darvinist-04

Psixoloji çətinlik və sıxıntı içində olmaqları hərəkətlərindən və verdikləri reaksiyalardan bəlli olur

Darvinistlərin, əslində, psixoloji sıxıntı içində olduqlarını göstərən mühüm bir əlamət də vardır: bədən dilləri. Xüsusilə, Yaradılış dəlillərini gördükləri zaman gərgin əhvallarından, göstərdikləri reaksiyalardan, nəzarətsiz hərəkətlərindən, sıxıntılı vəziyyətlərindən bu mövzuda məğlubiyyətə uğradıqları başa düşülür. Bax bu, darvinizmin yalan olduğunun önəmli dəlillərindən bir digəridir.

Onsuz da, darvinistlər, adətən, bu məğlubiyyəti və acınacaqlı halı bilərək Yaradılış müdafiəçilərinin qarşısına çıxırlar. Bu səbəblə haqqı və doğrunu müdafiə etməyin gətirdiyi rahatlıq və dinclik əvəzinə, üstlərində bir yalanı müdafiə etməyin yükü və sıxıntısı vardır. Öz ideologiyalarının tələb etdiyi kimi heç bir dəlili olmayan nəzəriyyəni sanki doğru imiş və elmi dəlilləri varmış kimi müdafiə etmək məcburiyyətindədirlər.

davamı

Darvinist təbliğat üsulları 2/3

darvinist-03

Təkamülü inkar edənlərə qarşı əhatəli hədə-qorxu siyasəti tətbiq edirlər

Darvinizm üçün qolçomaqlıqla, məcburən, saxtakarlıqla yer açılır. Darvinizmin illərdir gündəmdə olmasının tək səbəbi bütün dünyaya hakim bir sistem olan darvinist diktatorluqdur. Darvinizm bu diktat rejimi nəticəsində insanlara yeridilmiş, zorla, icbar yoluyla qəbul etdirilmişdir. Darvinist hipnoz insanların heç agah olmadıqları şəkillərdə təbliğ edilmiş, böyük bir kütlə bu hipnozun təsiri altında qalmışdır. Bu mənfur diktatorluğun fəndgir taktikaları ilə darvinizm dünya səviyyəsində sanki təkzibedilməz, etirazı mümkün olmayan hala salınmışdır.

davamı

Darvinist təbliğat üsulları 1/3

darvinist-02

“İtkin halqa tapıldı” saxtakarlığını müəyyən aralıqlarla mətbuat yolu ilə gündəmə gətirirlər

Darvinist təbliğatın təməlində eynilə faşist Almaniyasının çirkin metodu kimi bir yalanın davamlı olaraq təkrarı vardır. Nasistlərin təbliğat naziri Yozef Göbbelsin tətbiq etdiyi metod darvinizmin yayılması məqsədilə çox əhatəli şəkildə istifadə edilmişdir. Yalan davamlı və müəyyən təkrarlarla söyləndikcə, elm adamları, dünyaca tanınmış jurnallar və qəzetlər bu yalana ortaq olduqca bir qisim məlumatsız insanlar buna inanmağa başlamışdırlar. Darvinizmin törəyib genişləndiyi mühit bax belə bir mühitdir.

Bu təbliğat üsulu səbəbilə insanlar illərdir eyni hekayəni eşidirlər: “itmiş halqa tapıldı”, “əksik halqa əlimizdədir”, “halqa tamamlandı!..” Təkamülün illərdir heç cür tapıla bilməyən bu xəyali itkin halqası ilə bağlı xəbərlərin çıxması artıq bütün dünyada vərdiş halına gəlib. Çünki darvinistlər uyuşdurucu təsiri yaradan bu dərmanı insanlara müəyyən dozalarda davamlı olaraq yeridirlər. Təkrardakı məqsəd budur. Təkrarın məqsədi darvinist sehri insanlar üzərində təsirli edə bilməkdir.

davamı

Darvinist təbliğat üsulları | Giriş

darvinist-01

Darvinizm cəhaləti əsas götürür, insanların elmi mövzulardakı məlumat əskikliyindən istifadə edir. Darvinist ideologiya məlumatsız kütlələrin üzərində qərəzli mövqe yaratmağa əsaslanır. Bunun üçün istifadə edilən üsul bol təkrar ilə kütlə hipnozu aparmaq və sehirli təsir yarada bilməkdir.

Darvinistlərin kütlə hipnozunun təsiri bütün dünyanı əhatə etmişdir. Belə ki, insanların böyük bir qismi, əslində, haqqında heç bir şey bilmədikləri “təkamül”ün coşğun müdafiəçisinə çevrilmişdirlər. Bir çoxu nəyi müdafiə etdiyinin şüurunda belə deyildir. Onlar yalnız gündəlik qəzetlərdə gördükləri get-gedə ayağa qalxan xəyali meymun-insan şəkillərinin və ya “əcdadımız soxulcan imiş” kimi xəbərlərin təsirində qalmışdırlar. Bu kimi təlqinlərlə kütlə hipnozu müvəffəqiyyətə nail olmuşdur. Bu saxta müvəffəqiyyət səbəbilə heç kəs: “dəlil var mı?” -deyə soruşmağı düşünməmişdir.

davamı

Təkamülçülərin söz oyunlarına cavab

Tekamulculerin soz oyunlari

Təkamül fərziyyəsi elmi dəlillər tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün təkamülçü həvəskarlar heç nəzəriyyənin baniləri və inkişaf etdirənləri tərəfindən belə iddia edilməyən mövzuları ortaya ataraq insanları çaşdırmağa cəhd edirlər. Lakin bu onlar üçün sadəcə vaxt itkisi olaraq qalacaq. Bu məqaləmizdə bəzi söz oyunları ilə bağlı məqamlara aydınlıq gətirmişik.

Qeyd: Məqalədə istifadə olunan Ağıllı Dizayn sözünü Allahın yaratması, Tanrı sözünü isə hər şeyin Yaradıcısı olan Uca Allah olaraq qəbul edirik.

 

davamı

PLoS One jurnalına cavab: epigenom, genomun ağıllı idarə edilməsi təsadüfi proseslərlə açıqlana bilməz

epigenom

PLoS One jurnalında 7 iyun 2016-cı il tarixində dərc olunmuş məqalədə “genlərin aktivləşib-sönməsinin DNT kodlarının fiziki xüsusiyyətləri nəticəsində mutasiyalarla təkamülləşdiyi” iddia edilib. Halbuki nə DNT-nin varlığı, nə də genomun ağıllı idarə edilməsi təsadüfi proseslərlə heç vaxt açıqlana bilməyən dərəcədə kompleksdir. Əksər mərhələləri hələ aydınlaşdırılmamış olan bu idarəetmədəki möhtəşəmlik insan ağlının sərhədlərini keçir.

davamı

Sonrakı Səhifə »

axtarış