• Göz fosil qeydlərində birdən-birə üzə çıxır
  Göz fosil qeydlərində birdən-birə üzə çıxır
  Darvinin nəzəriyyəsi tələb edir ki, müxtəlif göz çeşidlərinin sıralaması bu gün yox, həyatın tarixi boyunca müşahidə olunsun: yəni tarixin eninə kəsiyində deyil, uzununa kəsiyi boyunca. Əgər erkən heyvanların gözləri “olduqca natamam və sadə” formada başlasaydı və bəzi tiplərin (phyla) gözləri geoloji tarix ərzində tədricən təkmilləşib mürəkkəbləşsəydi, bu, Darvinin nəzəriyyəsi üçün sübut təşkil edə bilərdi. Lakin mürəkkəb gözlər ən ilkin heyvanların bəzilərində, onsuz da, mövcud idi...
 • Darvin Qalapaqosdakı Yaradılış dəlillərini niyə görməmişdi?
  Darvin Qalapaqosdakı Yaradılış dəlillərini niyə görməmişdi?
  Okeanın ortasında yamyaşıl adalara baş çəkdiyinizi düşünün. Əsas qitədən minlərlə kilometr uzaq olan bu kiçik quru parçasında dünyanın heç bir yerində görə bilməyəcəyiniz gözəllikdə, cürbəcür və çox zəngin bitkilər və heyvanlar vardır. Quşların hər biri ayrı-ayrı rənglərə, görünüşə və hətta səslərə sahibdirlər. Bundan qabaq dünyanın heç bir yerində rast gəlmədiyiniz növbənöv canlılar yaşayır. Belə bir yerdə olsaydınız və bu möhtəşəm tablonu seyr etsəydiniz, canlılara baxdığınız zaman nə fikirləşərdiniz?
 • BBC və darvinizmin ən böyük müəmması: həyat necə başladı?
  BBC və darvinizmin ən böyük müəmması: həyat necə başladı?
  31 oktyabr 2016-cı il tarixində təkamülçü internet saytı «BBC News»da “həyatın başlanğıcı sirrinin həllinə artıq daha yaxın olduğumuz”u iddia edən yazı dərc olundu. Məqsəd tarix boyu darvinizmin ən böyük müəmması olan “həyatın başlanğıcı” sualına darvinist açıqlama verilə bildiyi təəssüratı yaratmaq idi. Darvinistlər dəqiqləşən bu məğlubiyyətin ardından sanki “xilas etmə əməliyyatı”na başladılar.

Elm sahələrinin əsasını qoyan imanlı alimlər

QEYD: Aşağıdakı siyahı dəqiq elmlər üzrə bütün elmlərin və o elmlərin müxtəlif sahələrinin əsasını qoymuş, həmin elmin “atası” sayılan alimləri təqdim edir ki, bu alimlərin hamısı Allah inancına sahib olmuş, böyük hissəsi səmimi dindarlardan ibarətdir. Bu əhəmiyyətli siyahı ateistlərin, darvinist və materialistlərin «elm dinə ziddir», «din elmin inkişafını ləngidir», «elmlə din uzlaşmır» kimi sayıqlamalarının hamısının yalandan və quru təbliğatdan ibarət olduğunu sübut edir. Ən qədim dövrlərdən bu günə kimi elmə verdiyi töhfələrlə bərabər, bu alimlərin səmimi imanlarını dilə gətirdikləri sitatların bəzilərini Allaha iman edən alimlərdən 50 sitat məqaləmizdən oxuya bilərsiniz.

davamı

Təkamülçü ekoloq Elçin Sultanovun təkamül fərziyyəsini qərəzli təbliğat üsullarına cavab

Təkamülçülərə Cavab saytı fəaliyyətə başladığı gündən etibarən bir çox ateist-materialist və darvinist dairələri məyus edib və edir. Bunun ən yaxşı göstəricisi də son vaxtlar ateist-darvinist meyilli kütləvi informasiya vasitələrinin öz təkamül dinlərini “birtəhər” xilas etmək cəhdləridir. Lakin onları məyus etməyə davam edəcəyik ki, cəmiyyətimizə saxta din olan darvinizm “elm” adı altında yeridilməsin.

Azərbaycanlı ornitoloq və ekoloq Elçin Sultanov 12 sentyabr, 2017-ci il tarixində modern.az saytına verdiyi müsahibəsində oxucuya, sanki təkamül fərziyyəsini düşdüyü dərin quyudan çıxartmağa çalışırmış kimi bir təəssürat bağışlayır. Bunun səbəbi bu gün Azərbaycanda təkamül dininin elmi, fikri üsullarla süpürülüb atılmış olmasıdır. Elçin Sultanov və digərlərinin bu son cəhdləri isə təkamül dininin qarşısıalınmaz sonunu dəyişməyəcəkdir.

Əvvəlcə, müsahibə üçün seçilmiş sərlövhəyə nəzər salaq: “Ancaq kəmsavad adamlar təkamülü inkar edə bilər”. Belə bir dözümsüz və ehkamçı başlığın seçilməsi isə heç də təəccüblü deyildir. Çünki bu, qərəzsiz bir jurnalistin obyektiv bir alimdən aldığı müsahibə deyil. Hər iki müsahib – Elçin Sultanov da, jurnalist Aqşin Kərimov da materialist mövqedə duran insanlardır. Ona görə daha doğru olardı ki, bu müsahibəni belə adlandıraq: “iki ateistin söhbəti”. Doğrudan da mı, “ancaq kəmsavad adamlar” təkamül fərziyyəsini inkar edə, ona qarşı çıxa bilərlər? Bunu iddia edən bir insan, həmçinin aşağıda adlarını sadaladığımız görkəmli alimləri də “kəmsavad” adlandırır (!):

davamı

Darvinist diktaturanın məhv etdiyi alimlərdən biri – Nikolay Vavilov

Darvinist diktaturanın məhv etdiyi ilk alimlərdən biri SSRİ-nin akademiki olmuş – məşhur bioloq, genetik, seleksiyaçı Nikolay Vavilovdur.

Stalin genetika elmini qətiyyətlə rədd etmiş, təkamül fərziyyəsinin vurğunu olmuş, Lamarkın “qazanılmış xüsusiyyətlərin sonrakı nəsillərə ötürülməsi” fikrinə möhkəm sarılmışdır (hətta bu barədə məqalələri də olmuşdur). Həqiqi elm sahəsi olan genetika elmini müdafiə etmiş bioloq, genetik, seleksiyaçı, SSRİ Genetika İnstitutunun direktoru olmuş akademik Nikolay Vavilov isə Lamarkın “qazanılmış xüsusiyyətlərin sonrakı nəsillərə ötürülməsi” fikrinin genetik qanunlara əsasən qeyri-mümkün olduğunu hesab etmişdir. Yalnız əvvəlki nəsillərdə mövcud xüsusiyyətlərin – genlərdə artıq mövcud olan xüsusiyyətlərin nəsildən-nəslə ötürülməsinin həqiqət olduğunu qəbul etmişdir.

davamı

BBC Azərbaycanca saytının bitkilərin təkamülü ilə bağlı səhvləri

“BBC Azərbaycanca” saytında 2 avqust, 2017-ci il tarixində “İlk gülün görünüşü necə olub?” başlıqlı yazı yayımlandı. Görünür, bu yazı artıq dövlətlər səviyyəsində etiraz edilən təkamül fərziyyəsinin yıxılmaması üçün ona dayaq vermək məqsədi daşıyır. Lakin təkamül fərziyyəsinin qaçınılmaz sonu yaxınlaşmağa davam edir və İngiltərənin dəst-xətti ilə gedən “BBC Azərbaycanca” saytının ümidsiz cəhdləri bu qaçınılmaz sonun qarşısını ala bilməyəcək.

Bitkilərin mənşəyini Çarlz Darvin “xoşagəlməz müəmma” adlandırardı.1 Həqiqətən də, aradan bir əsr yarım keçməsinə və saysız-hesabsız yeni faktlar əldə edilməsinə baxmayaraq, bitkilərin mənşəyi (digər bütün canlıların mənşəyi kimi) təkamülçülər üçün “xoşagəlməz müəmma” olaraq qalmağa davam edir. Ancaq BBC sözügedən xəbəri gündəmə gətirərək, sanki bitkilərin təkamülü məsələsində bir irəliləyiş var imiş kimi, məsələyə aydınlıq gətirilibmiş kimi bir təəssürat yaratmağa çalışır. Əslində isə, xəbəri belə xülasə etmək olar: daşlaşmış canlı qalıqları arasında çiçəkli bitkilərin əcdadı tapılmayıb, ona görə də təkamülçülər müasir bitkilərə baxıb, müxtəlif bitki cinsləri arasında müqayisə apararaq həmin xəyali “əcdad”ın necə görünüşə malik olacağını təxmin ediblər.

davamı

Müsəlman niyə təkamülçü ola bilməz?

BƏZİ MÜSƏLMANLAR 1940-50-ci illərin məlumatına əsaslanaraq təkamül nəzəriyyəsinin elm tərəfindən dəstəkləndiyini zənn edir, müsəlmanların təkamülü Darvindən əvvəl bildiklərini önə sürərək İslamla həmin nəzəriyyəni uzlaşdırmağa çalışırlar. Belə bir məntiq tamamilə bilgisizlikdən qaynaqlanır. Elm təkamülün əsassız olduğunu sübut etmişdir. Elm yaradılış həqiqətini təsdiqləyir.

Hər şeyi Allahın yaratması müsəlmanın iman etdiyi və Quranda xəbər verilən həqiqətdir. Buna görə də bir müsəlman qədim Misir və şumerlər dövründən qalan və hər şeyi təsadüflərlə açıqlayan bütpərəst təkamül nəzəriyyəsi ilə eyni şeyi müdafiə edə bilməz.

Əlbəttə, Allah istəsə idi, canlıları təkamül vasitəsi ilə yarada bilərdi. Lakin Quranda bu barədə hər hansı bir işarə yoxdur və təkamülçülərin irəli sürdüyü kimi, növlərin mərhələli şəkildə əmələ gəldiyini dəstəkləyən heç bir ayə mövcud deyil. Əgər belə bir yaradılış forması olsa idi, bunu Quran ayələrində ətraflı şəkildə görə bilərdik. Əksinə olaraq, Quranda canlıların və kainatın Allahın “ol” əmri ilə möcüzəvi şəkildə var edildiyi xəbər verilir:

Göyləri və yeri icad edən Odur. O, bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq: “Ol!” – deyər, o da olar. (Bəqərə surəsi, 117)

davamı

“Darvinin vürokları” əfsanəsi

Bu məqalə məşhur amerikalı yaradılışçı alim, mikrobioloq Conatan Uellsin 2017-ci ildə nəşr olunan “Zombi elm: təkamülün daha çox ikonası” adlı kitabından tərcümə olunmuşdur.

_________________________

ÇARLZ DARVİN 1835-ci ildə “Biql” adlı ingilis tədqiqat gəmisinin göyərtəsində Qalapaqos adalarına səfər edərkən arealın vəhşi təbiətindən nümunələr topladı. Bunların arasında çantasına atdığı bəzi vüroklar da var idi, onların çoxunu səhv etiketləmişdi. Baxmayaraq ki, Qalapaqos vürokları Darvinin düşüncəsinə zəif təsir göstərmişdi, bir əsr sonra onları öyrənən bioloqlar onları “Darvinin vürokları” adlandırdılar və özlərindən ixtira elədilər ki, guya, Darvin vürok dimdiklərindəki müxtəlifliyi onların qida mənbələri ilə əlaqələndirib (belə bir şey olmayıb).1 Əfsanəyə görə, Darvin öz nəzəriyyəsini formalaşdırarkən vüroklardan ilham almışdı. Hərçənd elm tarixçisi Frank Salloveyə görə, “heç nə həqiqətdən bu qədər uzaq ola bilməzdi”.2

davamı

Allahın yoxdan yaratması elmi həqiqətdir

Keçmişdəki bəzi yunan filosoflarının təsirində qalan bir sıra mütəfəkkirlər materializmi son bir neçə əsrdə yenidən gündəmə gətirmişdilər. Materialistlərin ən təməl iddiası maddənin əzəli olduğu iddiası idi. Belə ki, kimyaçı Lavuazyenin “heç nə itmir və heç nə yoxdan yaranmır” şəklindəki ifadəsi kifayət qədər çox materialist üçün uzun müddət şüara çevrilmişdi.

Əlbəttə ki, hər hansı dəlilə söykənməyən bu iddianın əqli və vicdani cəhətdən heç bir əsası olmadığı göz qabağındadır. Hər şeydən əvvəl insanın özü yoxdan yaradılmışdır. Gözünü hara çevirsə, bu, belədir. Canlılar yoxdan yaradılmışdır. Yer kürəsi, planetlər, ulduzlar, qalaktikalar və kainat yoxdan yaradılmışdır. Hər an hər şey beynimizin içində hissiyyat kimi yepyeni bir şəkildə yaradılır.

Maraqlıdır, materialistlərin digər iddiaları kimi bu iddiası da elmi olaraq təkzib edilmişdir. Elementar zərrəciklər fizikası adlı müasir fizikanın bir bölməsi bunun tamamilə səhv olduğunu izah edir.

davamı

Göz fosil qeydlərində birdən-birə üzə çıxır

Bu məqalə məşhur amerikalı yaradılışçı alim, mikrobioloq Conatan Uellsin 2017-ci ildə nəşr olunan “Zombi elm: təkamülün daha çox ikonası” adlı kitabından tərcümə olunmuşdur.

_________________________

Darvinin nəzəriyyəsi tələb edir ki, müxtəlif göz çeşidlərinin sıralaması bu gün yox, həyatın tarixi boyunca müşahidə olunsun: yəni tarixin eninə kəsiyində deyil, uzununa kəsiyi boyunca. Əgər erkən heyvanların gözləri “olduqca natamam və sadə” formada başlasaydı və bəzi tiplərin (phyla) gözləri geoloji tarix ərzində tədricən təkmilləşib mürəkkəbləşsəydi, bu, Darvinin nəzəriyyəsi üçün sübut təşkil edə bilərdi.

Lakin mürəkkəb gözlər ən ilkin heyvanların bəzilərində, onsuz da, mövcud idi. Trilobitlər müasir həşəratları və xərçəngkimiləri (krevetlər kimi) özündə cəmləşdirən buğumayaqlılar tipinin nəsli kəsilmiş nümayəndələridir. İlk dəfə Kembri partlayışında üzə çıxanda, trilobitlərin çox hissəsi “onsuz da, ali quruluşda olan”1 fasetli gözlərə malik idi. Trilobitlər üzrə ekspert Rikkardo Levi-Settiyə görə, “trilobit göz büllurunun bəzi yeni kəşf olunmuş səciyyələri tarixən şücaətli bir funksiya optimallaşdırması nümayiş etdirir”.

davamı

Böyük materialist hekayə

Bu məqalə məşhur amerikalı yaradılışçı alim, mikrobioloq Conatan Uellsin 2017-ci ildə nəşr olunan “Zombi elm: təkamülün daha çox ikonası” adlı kitabından tərcümə olunmuşdur.

_________________________

Darvinin təbii seçmə ilə təkamül nəzəriyyəsi həyatın yaranmasından sonra necə müxtəlifləşməsi haqqında bir materialist hekayədir, ancaq Darvin bilirdi ki, onun təkamül hekayəsi həyatın mənşəyinə dair materialist izahat olmadan yarımçıq qalacaq. O, ümid edirdi ki, qədim Yer üzündəki hansısa “ilıq, balaca gölməçə”də belə bir mənşənin mümkünlüyü göstərilə bilər. Bəs həyatın mənşəyi materialistcəsinə izah oluna bilmirsə necə? Bu, yeni ­­­­–maddi olmayan– informasiya tələb edirsə necə? Həmçinin bu informasiya bir şüur tələb edirsə necə?

2009-cu il tarixli “Hüceyrədəki imza” adlı kitabında elm filosofu Stiven Meyer irəli sürür ki, bioloji molekullardakı kompleks informasiya kimyəvi birləşmələrin öz-özünə bir yerə yığılması kimi məqsədyönümlü olmayan təbii proseslərdən törəyə bilməz. Böyük miqdarda kompleks informasiyanın yeganə məlum olan mənbəyi şüurdur. Ona görə də Meyer bu nəticəyə gəlir ki, həyatın mənşəyi şüurlu dizayn tələb edir.1

davamı

Allaha iman edən alimlərdən 50 sitat

1. Klassik fizikanın əsasını qoymuş dahi alim, dinamika və riyazi analiz elmlərinin banisi İsaak Nyuton:

“Günəşin, planetlər və kometlərin bu ən gözəl sistemi ancaq ağıllı bir Varlığın göstərişi və hökmranlığından doğa bilərdi… Bu Varlıq hər şeyə hakimdir, dünyanın ruhu kimi yox, hər şeyin Rəbbi kimi; elə bu hakimiyyətə görədir ki, ona “Hər şeyə qadir Rəbb”, yaxud “Kainatın Hökmranı” deyirik. …Hakim Allah əbədi, əzəli, tamamilə mükəmməl olan Varlıqdır”.1

2. İnsanın gen xəritəsini çıxaran ilk şəxslərdən, “İnsan Genomu Layihəsi”nin aparıcı alimi, amerikalı həkim-genetik Frensis Kollins:

““Hər şey necə başlandı?” sualının tək cavabı – Allahdır”.2

3. Ümumilikdə 300-dən çox patent sahibi, dahi serbiyalı ixtiraçı, elektrik mühəndisi, mexanika mühəndisi, fizik Nikola Tesla:

“Zehni güc vergisi İlahi Varlıq olan Allahdan gəlir və əgər fikrimizi bu həqiqət üzərində cəmləsək, bu böyük güclə ahəng içində olarıq”.3

4. Müasir fizikanın banisi hesab olunan məşhur italiyalı astronom, fizik, mühəndis və riyaziyyatçı Qalileo Qaliley:

“Allah Müqəddəs Kitabdakı ifadələrdə olduğu kimi, təbiətin gedişatında da çox gözəl aşkar olunur… Bizə ağıl, düşüncə və dərrakə bəxş edən Allahın bizi bunların istifadəsindən çəkindirdiyinə inana bilmərəm”.4

davamı

Sonrakı Səhifə »

axtarış